รู้จัก YouTube Shorts อีกหนึ่งช่องทางสร้างคอนเทนต์สำหรับครีเอเตอร์

ที่สามารถสร้างสรรค์และตัดต่อชิ้นงานบนมือถือได้ทันที

STAY UPDATE