“อสมท” ชี้แจงโครงการ “ร่วมใจจากองค์กร”

เป็นไปตามมติของคณะกรรมการไม่ใช่การปลดพนักงาน

STAY UPDATE