"ฐากร ตัณฑสิทธิ์" พ้นเลขาธิการ กสทช.

มีผล 1 ก.ค.63 หลังหนังสือยื่นลาออก

STAY UPDATE