ครม. ปรับลดภาษีที่ดินปี 2563 ลง 90%

เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19

STAY UPDATE