เดลิเวอรี่แข่งดุ "โรบินฮู้ด" ให้ค่าส่งไรเดอร์สูงและขยายไปที่ธุรกิจอื่นๆ มากขึ้น

STAY UPDATE