ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล

สิงคโปร์ใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านใบหน้าแทนที่บัตรประชาชน

STAY UPDATE