เศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ 6.1% หดตัวมากที่สุดในรอบ 22 ปี

STAY UPDATE