อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก (28 เม.ย.)

ผู้ติดเชื้อแตะ 3 ล้านราย เสียชีวิต 2 แสนราย

STAY UPDATE