บริษัทท่องเที่ยวเจ็บหนัก!

มูลค่าบริษัท Airbnb ลดลง 5 หมื่นล้านเหรียญหรือ 16% 

STAY UPDATE