มองโอกาสของ The Golden Duck

กับการเข้ามาไทยหลังคู่แข่งและกระแสไข่เค็มกำลังจะหมดไป

STAY UPDATE