'นกแอร์' ถอยตั้งหลัง

ยื่นล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการ หลังแบกหนี้ 2.6 หมื่นล้าน

STAY UPDATE