'การบินไทย' ปี 2563 ขาดทุนหนัก 1.4 แสนล้าน

เหตุรายได้ลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายคงที่สูง

STAY UPDATE